Veiledning for IT-outsourcing


IT-outsourcing innebærer å sette ut en eller flere IT-funksjoner og/eller tjenester i en virksomhet til en eller flere eksterne leverandører isteden for å drive disse selv.

Denne veiledningen er utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Veiledningen er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter, som en generell veiledning for hvordan en skal gå fram fra planlegging til etter at en har tjenesteutsatt IT-tjenester.

Veiledningen kan du finne her (PDF).

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.