DriftDMARC

Har du hørt om noe som heter DMARC, og lurer på hvorfor det er viktig og hvordan du tar det i bruk?

VPN: Virtuelt Privat Nettverk

VPN er en god måte for å sikre at din private informasjon forblir privat når du bruker internett.

DDoS angrep

DDoS angrep eller distribuert tjenestenektangrep er hvor et nett av datamaskiner brukes til å oversvømme en nettside eller annen ressurs på nett. Effekten av dette er at man ikke får tilgang til denne siden eller ressursen.

Overvåkningskamera koblet til Internett

Denne veiledningen er laget i samarbeid med Datatilsynet. Den gir råd til virksomheter og privatpersoner som ønsker å sikre overvåkningskameraene sine. Årsaken til at mange kameraer havner ubeskyttet på Internett skyldes ofte manglende teknisk kompetanse hos de som konfigurerer kameraene samt manglende kunnskap om regelverket.

Trådløst nettverk

I denne veiledningen vil vi gå gjennom hva et trådløst nettverk er, hvorfor det kan være usikkert og hvordan man kan sikre det.

IKT utenfor kontoret

I denne veiledningen vil vi diskutere noen av de ekstra sikkerhetstruslene man står ovenfor, hvis man jobber utenfor kontoret og hva man kan gjøre for å sikre seg.

Sikkerhetskopiering

Denne veiledningen forklarer hvorfor sikkerhetskopiering av informasjon er viktig og noen måter det kan gjøres på. Veiledningen er rettet mot virksomheter i SMB-markedet.

Sikker sletting

Denne veiledningen beskriver hvorfor og hva som må gjøres ved avhending av datamaskiner. Med avhending menes utskifting av datamaskiner i form av salg, bytte, veldedighet eller kassering.