DriftSikkerhetstiltak for Remote Desktop Protocol (RDP)

Remote Desktop Protocol (RDP) er en nettverksprotokoll for fjernpålogging på Windows-systemer. Mange virksomheter med Windows-baserte datasystemer bruker denne protokollen for å koble seg til og administrere datasystemene.

DMARC

Har du hørt om noe som heter DMARC, og lurer på hvorfor det er viktig og hvordan du tar det i bruk?

VPN: Virtuelt Privat Nettverk

VPN er en god måte for å sikre at din private informasjon forblir privat når du bruker internett.

Fire tiltak stopper opp mot 90 prosent av dataangrep

Omfanget av dataangrep er stadig økende. Allikevel ser vi at mange virksomheter og bedrifter kunne forhindret de aller fleste angrepene ved å innføre fire effektive tiltak.

DDoS-angrep

DDoS-angrep eller distribuert tjenestenektangrep er hvor et nett av datamaskiner brukes til å oversvømme en nettside eller annen ressurs på nett. Effekten av dette er at man ikke får tilgang til denne siden eller ressursen.

Overvåkningskamera koblet til Internett

Denne veiledningen er laget i samarbeid med Datatilsynet. Den gir råd til virksomheter og privatpersoner som ønsker å sikre overvåkningskameraene sine. Årsaken til at mange kameraer havner ubeskyttet på Internett skyldes ofte manglende teknisk kompetanse hos de som konfigurerer kameraene samt manglende kunnskap om regelverket.

Trådløst nettverk

I denne veiledningen vil vi gå gjennom hva et trådløst nettverk er, hvorfor det kan være usikkert og hvordan man kan sikre det.

IKT utenfor kontoret

I denne veiledningen vil vi diskutere noen av de ekstra sikkerhetstruslene man står ovenfor, hvis man jobber utenfor kontoret og hva man kan gjøre for å sikre seg.

Sikkerhetskopiering

Denne veiledningen forklarer hvorfor sikkerhetskopiering av informasjon er viktig og noen måter det kan gjøres på. Veiledningen er rettet mot virksomheter i SMB-markedet.

Sikker sletting

Denne veiledningen beskriver hvorfor og hva som må gjøres ved avhending av datamaskiner og mobile enheter. Med avhending menes utskifting i form av salg, bytte, veldedighet eller kassering.