ID-tyveriHvor utsatt er du for ID-tyveri?

Ta selvtesten og finn ut hvor god du er til å beskytte deg mot ID-tyveri.

Forebygge ID-tyveri

Det er viktig å gjøre det du kan for at dine personopplysninger ikke kommer på avveier.
På den måten reduserer du sannsynligheten for ID-tyveri.

Jeg er blitt utsatt for ID-tyveri

Hvis først ulykken er ute og du har blitt utsatt for ID-tyveri, er rask handling det viktigste for å forsøke å begrense skadene.

Spørsmål og svar om ID-tyveri

Det er mange spørsmål som dukker opp om du blir rammet av ID-tyveri. Her er svar på noen av dem.