VPN: Virtuelt Privat Nettverk


VPN er en god måte for å sikre at din private informasjon forblir privat når du bruker internett.

Hva er VPN?

Du har sikkert hørt om begrepet VPN, for eksempel i forbindelse med grep du kan ta for å sørge for at du er trygg på åpne, trådløse nettverk, eller generelt for å sikre deg mot avlytning av internettbruken din. Men hva er egentlig VPN?

VPN står for Virtual Private Network (virtuelt privat nettverk på norsk). VPN innebærer at all datatrafikken din krypteres før den forlater din PC/mobil, og så sendes til en server et annet sted, hvor den dekrypteres og forlater serveren til det tiltenkte målet som om PC-en din skulle ha befunnet seg der.

Hvordan fungerer VPN?

For å kunne bruke VPN, må du ha en såkalt VPN-klient installert som et program på din PC/Mac, eller som en app på din mobil. I VPN-klienten logger du deg som regel inn med brukernavn og passord. VPN-klienten oppretter da en såkalt tunell, som er kryptert, og som all datatrafikken din sendes gjennom på vei til utgangsserveren. På samme tid vil all datatrafikk som kommer tilbake til deg, for eksempel fra nettsidene du har besøkt, først komme til VPN-serveren, og så gå gjennom VPN-tunellen til deg.

Den vanlige datatrafikken blir kryptert, og sendes gjennom VPN-tunellen via VPN-serveren til mottakeren.

Dette har flere fordeler enn bare det å hindre lokal avlytning hos deg, arbeidsplasser kan også bruke det for å gi ansatte trygg tilgang til intern-nettet når de ikke befinner seg på arbeidsplassen. De ansatte som bruker VPN utenfor arbeidsplassen blir da en del av et virtuelt nettverk, som befinner seg innenfor arbeidsplassens nettverk.

Hvordan få tak i VPN?

Forhør deg med IT-ansvarlig på arbeidsplassen om mulighet for å ta i bruk VPN. Om ikke VPN er tilgjengelig fra jobben, kan du selv få VPN-tjenester levert av en leverandør for privatkunder. Vær oppmerksom på at denne typen VPN ikke vil kunne gi deg tilgang til intern-nettet på jobben fordi VPN-serverne som benyttes ikke har noe med jobben din å gjøre. De fleste VPN-tjenestene for privatpersoner koster penger, men om du er villig til å gå med på visse begrensninger, finnes det også noen gratis-løsninger.

Informasjon fra Nettvett.no er hentet fra flere kilder. Nettvett.no vurderer informasjon før publisering, men Nettvett.no kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.